Μια φθινοπωρινή εικόνα

..... με φελλούς και οδοντόβρουτσες