Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

" Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ , Ο ΜΑΥΡΟΛΕΠΙΑΣ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ"
Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008 παρακολουθήσαμε την παράσταση :


"Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ , Ο ΜΑΥΡΟΛΕΠΙΑΣ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ"

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΠΑΙΔΑΚΙ"

Δεν είναι ο "Τριγωνοψαρούλης" ... είναι "ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟΠΑΙΔΑΚΙ"

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΠΡΙΝΚΑΙ ..... ΜΕΤΑ