Πόλεμος και Ειρήνη

Λέξεις που αγαπώ : 
Ελευθερία, Αγάπη, Πολιτισμός, Ειρήνη, Φιλοκαλία, Ζωή, Ελπίδα, Ευτυχία, Βοήθεια.