28η Οκτωβρίου 1940

H γιαγιά Μαρίκα με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου.
_ Γιαγιά πώς ήταν τα χρόνια της Κατοχής;
_ Υπήρχε ο ήλιος και τα λουλούδια;