ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ 2014 (21/5/2014)

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ 

Ένας για όλους 
και όλοι για έναν.
Ομάδα δυνατή
Σε νέα αποστολή
Άνθρωποι να σώσουμε
Τη γη όλοι μαζί !!!
Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ