"Ας μειώσουμε τα σκουπίδια"

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα :

Κι όμως μπορούμε να γευματίσουμε ,
χωρίς να έχουμε σκουπίδια για τη χωματερή
!!!

"Aς μειώσουμε τα σκουπίδια"

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα

Επίσκεψη στο Super Market : Έρευνα συσκευασιών τροφών