Τα δοντάκια μας

Για δόντια κάτασπρα γερά...
Τρέφομαι και πλένω  τα δόντια μου σωστά!