Παίζουμε τα χρώματα...


O "Σκεπτόμενος" του Ματίς

O "Σκεπτόμενος" της Δήμητρας

O "Σκεπτόμενος"  του Πέτρου

O "Σκεπτόμενος" της Κατερίνας