ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ το 2013

Γράφουμε τη συνταγή
Ετοιμάζουμε τα υλικά
ΑΥΓΟ - ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

1Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -
 Έξω χιονίζει κι εμείς φτιάχνουμε  τον ΑΥΓΟ - ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟ