Ήρθαν οι Απόκριες !


Στο άπειρο ...

... κι ακόμα παραπέρα !

Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας ...

Τα στρώματα της γης. 


Όταν τα ηφαίστεια ξύπνησαν...

 

Απολιθώματα


Η γη από ψηλά.


Η  Λάικα στο διάστημα.


Ταξίδι στο παρελθόν !

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017.
 Επίσκεψη στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.