Σεισμός :Γνωρίζω, άρα δεν φοβάμαι.

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017, η κυρία Θ. Κρητικού Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβαλλόντος - Ενέργειας και Φυσικής Προστασίας ενημέρωσε τα παιδιά για τον σεισμό και τα μέτρα προστασίας.