Πρώτες Βοήθειες

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017,
 η εκπαιδεύτρια "ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ" κ. Ε.Νικάκη 
ενημέρωσε τους γονείς του 5ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου 
για Πρώτες Βοήθειες και Πρόληψη Ατυχημάτων.