ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΗΛΟΥ

Η  ιστορία του πηλού.

... στον τροχό

Πολυθρόνα και άνθρωπος
  συνεργασία Φωτεινής και Στέλλας


Το άλογο και το παιδάκι
 Δημιουργία του Παύλου.

Το σείστρο του Φίλιππου

Το σαλιγκάρι της Αλεξάνδρας

...χαράζοντας  τον πηλό