Ταξίδι στο παρελθόν !

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017.
 Επίσκεψη στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.