Παίζουμε με τα σχήματα


Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένας σωρός από υλικά. 
Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες 
το τελικό αποτέλεσμα.
                                                          Οδυσσέας Ελύτης