Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας ...

Τα στρώματα της γης. 


Όταν τα ηφαίστεια ξύπνησαν...

 

Απολιθώματα


Η γη από ψηλά.


Η  Λάικα στο διάστημα.