ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

...νὰ γίνομαι ἄνεμος γιὰ τὸ χαρταετὸ
 καὶ χαρταετὸς γιὰ τὸν ἄνεμο...
( Οδ. Ελύτης Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΣ )