ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ - ΠΙΚΑΣΟ

Αν ζωντάνευε ο Αρλεκίνος, τι θα μάς έλεγε;
- Πώς είναι η ζωή έξω από τον πίνακα;
...........................................


Η μαμά της Καλλιστούς μάς διαβάζει 
τον ΑΡΛΕΚΙΝΟ της Ζωρζ Σαρρή