ΑΛΛΑΞΕ Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ

Οι γονείς του Νηπιαγωγείου έβαψαν
 και την τάξη του Β΄Κλασικού  Τμήματος.