ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ


Το βουνό.
Το μεγάλο Χ.
Το σχήμα της τελειότητας.
Το άγαλμα που καθρεφτίζεται.
Η γυναίκα χωρίς χρώματα.
Χιονονιφάδα.
Κοπέλα χωρίς κεφάλι.
Το φουστάνι που χόρευε.