Ο Παπουτσωμένος Γάτος στο Νηπιαγωγείο μας

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 τα παιδιά 
του  Νηπιαγωγείου   παρακολούθησαν 
τη θεατρική παράσταση με μαριονέττες : 
" Ο Παπουτσωμένος Γάτος "