Το σαλιγκάρι


Το σαλιγκάρι του Matisse  ... ...   τα δικά μας σαλιγκάρια !