Ο κήπος μας

Μαζί με τον  παππού  του Ιωάννη  
φτιάχνουμε τον φράχτη στον κήπο μας.