ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ


Οι μικροί παλαιοντολόγοι ετοιμάζουν το αντίγραφο του ευρήματος.

Ώρα του καθαρισμού των οστών από τα χώματα.

Η ώρα της ανασκαφής.