ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 9  Φεβρουαρίου 2015
Ο κύριος Διονύσης, παίρνει τα φάρμακα που αγοράσαμε για τα παιδιά που μένουν στο σπίτι του 
ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .