ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

28 Iανουαρίου 2015. 
Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο


Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Άνοιξη


Οι κόρες κρατώντας τον λωτό 


Η Αφροδίτη μαλώνει τον Πάνα.

Ο Δίας, ο Ποσειδώνας ή ο Πέτρος;

Ζωγραφίζοντας τις κόρες και τους κούρους ! 

Κούρος και Κόρη ! 

Η Αφροδίτη και τα σανδάλια της ! 

Κοσμήματα, διπλός πέλεκυς και νομίσματα ! 

Κόρη και αμφορέας !