Εργαστήρι Γονέων με Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές

Τα παιδιά γίνονται οι δάσκαλοι των γονιών τους