"Κάλαντα Χριστουγέννων"

Στο σπίτι της Βάσιας

Στο σπίτι του Βασίλη

Στο σπίτι της Αναστασίας