Τα δοντάκια μας !Tα δόντια μας φροντίζουμε
όμορφο, καθαρό στόμα
να αποκτήσουμε