Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Οι φίλοι μας ,οι πυροσβέστες μας ενημερώνουν
 για τη φωτιά και το σεισμό.