Η 28η Οκτωβρίου 1940 με τα μάτια των παιδιών

                                                                                                      Μ.Σ. Οκτώβρης 2012