Οι Πυροσβέστες στο σχολείο μας!

Οι πυροσβέστες του Γ΄Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά επισκέφθηκαν το Νηπιαγωγείο και 
μάς  μίλησαν για το σεισμό, τη φωτιά  
και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.