ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ναι στην Άσκηση
Όχι στην Καθιστική Ζωή

Υγεία το πολυτιμότερο δώρο.
Ο  Γιατρός Ασπρούλης