ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ .... ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ

Το λεωφορείο της Φωτεινής.