5ο Εργαστήρι Γονέων (σχ. χρονιά 2014-2015)

Οι γονείς με τη βοήθεια των παιδιών τους κατασκευάζουν λαμπάδες, αυγοθήκες, εικόνες και καλαθάκια.