Δώστε μου μια βιβλιοθήκη, έναν κήπο ...για να φτιάξω σχολειό (Μίλτος Κουντουράς)