Αρχαίο Θέατρο - Προσωπίδες

Οδυσσέας και Πηνελόπη
Ο Οδυσσέας και η Πηνελόπη με τον μικρό Τηλέμαχο στην αγκαλιά της.

Τραγωδία και Κωμωδία