Σιταράκι- Ψωμάκι

Έργα τέχνης με ωμά και βρασμένα μακαρόνια


Κατασκευή με ωμά μακαρόνια
Κατασκευή με ωμά μακαρόνια


Κατασκευή με βρασμένα μακαρόνια
Κατασκευή με βρασμένα μακαρόνια