Η γενιά του "ΟΧΙ" στο νηπιαγωγείο μας.

Η γιαγιά Μαρίκα, τιμώμενο πρόσωπο στη γιορτή 
της 28ης Οκτωβρίου