ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ

Προετοιμασία  για το Μουσείο Αφής


Επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ. 
Επιτέλους, ένα μουσείο που μπορούμε να αγγίζουμε