Ο Εαυτός μου

Πώς φαντάζονται τα παιδιά τον εαυτό τους