ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011Τα χρήματα από  το εισιτήριο εισόδου δόθηκαν στο "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ"  και αγοράσθηκαν φάρμακα για τους  "ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ"