ΑΜΥΓΔΑΛΟΤΣΑΚΙΣΜΑΤΑ

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου  τα «ΑΜΥΓΔΑΛΑ» μάς είπαν
παραδοσιακά παραμύθια και τραγούδια.
Παίξαμε και χορέψαμε μαζί τους
παιχνίδια και χορούς της παράδοσής μας.