"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

18 Νοεμβρίου 2010
Επίσκεψη στο "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"
Παρακολουθήσαμε Πρόγραμμα και ζωγραφίσαμε την ελιά και τα βότανα της ελληνικής γης