"Τα παιδιά ζωγραφίζουν .....Θεόφιλο "


Επίσκεψη στο "Μουσείο Μπενάκη" στις 14/10/10