"Ας μειώσουμε τα σκουπίδια"

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα :

Κι όμως μπορούμε να γευματίσουμε ,
χωρίς να έχουμε σκουπίδια για τη χωματερή
!!!