ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ


Προετοιμασία για το ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ (Κέντρο Τυφλών Ελλάδος)


Επίσκεψη στο "ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΦΗΣ" : Αγγίζω και Κατανοώ"
13 Φεβρουαρίου 2009