Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

" Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ , Ο ΜΑΥΡΟΛΕΠΙΑΣ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ"
Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2008 παρακολουθήσαμε την παράσταση :


"Ο ΤΡΙΓΩΝΟΨΑΡΟΥΛΗΣ , Ο ΜΑΥΡΟΛΕΠΙΑΣ ΚΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ"