Ο Κόσμος της Θάλασσας

12 Ιουνίου 2015. 
Τα παιδιά του Α΄ Κλασσικού Τμήματος στο : 
"Ταξίδι στον Κόσμο  της Θάλασσας".