ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !

Στο βυθό οι άνθρωποι είναι τα ψάρια και τα δέντρα είναι τα φύκια.